CYFRYZACJA I WIRTUALIZACJA GOSPODARKI

Nowy adres terminalu portowego w Gdańsku - ul. Majora Henryka Sucharskiego 70
Więcej informacji na temat zmiany adresu na stronie Polferries

Konferencja ma na celu ukazanie dotychczasowych tendencji i możliwości rozwoju rynków związanych z procesami elektronizacji zachodzącymi w gospodarce oraz ich konsekwencji dla operatorów sfery łączności, działających w Polsce i Europie. Konferencja będzie przebiegać w następujących grupach problemowych:

 • Wirtualizacja gospodarki
 • Cyfryzacja gospodarki – ujęcie interdyscyplinarne
 • Gospodarka elektroniczna,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju regionów,
 • Wyzwania ery informacyjnej.

Wirtualizacja Gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne

 • Istota gospodarki wirtualnej
 • zarządzanie wiedzą w tradycyjnych i wirtualnych podmiotach gospodarczych i instytucjach
 • kapitał ludzki i jego znaczenie w j gospodarce wirtualnej

Cyfryzacja gospodarki – ujęcie interdyscyplinarne

 • poziom cyfryzacja w Polsce i UE
 • polityka państwa i UE w zakresie cyfryzacji
 • społeczeństwo w procesie cyfryzacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju regionów

 • rozwój e-administracji
 • e-usługami w administracji publicznej
 • polityka państwa w obszarze -administracji

Kierunki rozwoju ery informacyjnej

 • e-edukacja
 • problemy przestępczości elektronicznej
 • modele rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Program konferencji

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

PATRONAT


JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński

KOMITET ORGANIZACYJNY


Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159