WSPÓŁCZESNE WYZWANIA E-GOSPODARKI


Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
zaprasza do wzięcia udziału
w konferencji naukowej

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
E-GOSPODARKI


SZCZECIN-UPPSALA
21-24.05.2016 r.

Lista zakwalifikowanych artykułów zostanie podana 15 marca.

TEMATYKA KONFERENCJI

E-gospodarka

 • istota e-gospodarki
 • rozwój e-gospodarki w Polsce
 • social media w e-gospodarce

Gospodarka elektroniczna

 • istota gospodarki elektronicznej
 • rozwiązania e-biznesowe w gospodarce
 • narzędzia służące modelowaniu procesów biznesowych

Kapitał ludzki w e-gospodarce

 • e-praca
 • nowoczesna komunikacja w organizacji
 • zarządzanie wiedzą w e-gospodarce

Nowe technologie elektroniczne w sferze społecznej i edukacji

 • e-zdrowie
 • e-administracja
 • e-nauczanie

Kierunki rozwoju ery informacyjnej

 • innowacyjność społeczeństwa informacyjnego
 • zapobieganie przestępczości elektronicznej
 • modele rozwoju społeczeństwa informacyjnego


Pobierz ulotkę Program konferencji

PATRONAT


JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Uniwersytet SzczecińskiMinisterstwo CyfryzacjiUrząd Komunikacji ElektronicznejUrząd Marszałkowski
Województwa ZachodniopomorskiegoPolskie Towarzystwo Ekonomiczne
prof. Elżbieta Mączyńska

KOMITET ORGANIZACYJNY


Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159