TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Kalendarium konferencji

 • 31.12.2017 - zgłoszenie udziału w konferencji (formularz rejestracyjny)
 • 15.01.2018 - termin nadsyłania referatów (wymogi edytorskie)
 • 28.02.2018 - informacje dotyczące zakwalifikowania referatów (dostępne na stronie internetowej konferencji)
 • 15.03.2018 - wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 22.05 - 25.05.2018 - konferencja

Warunki uczestnictwa

 • opłata konferencyjna w wysokości 2090,00 zł brutto obejmuje:
  • koszt udziału w konferencji
  • materiały konferencyjne (referaty w języku polskim lub angielskim będą recenzowane, a następnie wydane w formie opracowania monograficznego w serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (lista B – KBN) – 8 pkt.), Czasopismo Ekonomiczne Problemy Usług indeksowane jest w bazach referencyjnych: BazEkon, Index Copernicus, BazHum, Google Scholar.
  • rejsy promami
  • wycieczki z polskim przewodnikiem
  • koszty trzech noclegów, dopłata do kabiny/pokoju jednoosobowej wynosi 600 zł (ograniczona liczba kabin jednoosobowych)
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie KL i NNW
 • opłata za opublikowanie artykułu polskojęzycznego bez udziału w konferencji - 650 zł
 • opłata za opublikowanie artykułu anglojęzycznego bez udziału w konferencji - 450 zł
  Uwaga! Opłata za opublikowanie drugiego artykułu tego samego Autora - 450 zł
 • rejestracja poprzez stronę konferencji (formularz rejestracyjny)
 • artykuły należy przesyłać elektronicznie na adres mailowy: referatylacznosc@wzieu.pl;

Każdy z uczestników ma możliwość prezentacji swojego wystąpienia w sesji plenarnej, panelowej lub posterowej, co zostanie potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Organizatorów

 • opłaty prosimy wnosić na konto:
  Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
  ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
  w tytule zapłaty należy podać numer subkonta ”0142” wraz z Imieniem i Nazwiskiem uczestnika.


Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 776/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Publikacja

Ekonomiczne Problemy Usług nr 2/2018 (131)

Tom I - okładka / treść

Tom II - okładka / treść

PATRONATUrząd Komunikacji Elektronicznej
Prezes Marcin Cichy

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168
pokój 403

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159
pokój 405