PUBLIKACJA

Materiały konferencyjne (referaty w języku polskim lub angielskim będą recenzowane, a następnie wydane w formie opracowania monograficznego w serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (lista B – KBN) – 8 pkt.), Czasopismo Ekonomiczne Problemy Usług indeksowane jest w bazach referencyjnych: BazEkon, Index Copernicus, BazHum, Google Scholar.

Pliki do pobrania

Artykuły należy przesyłać na adres mailowy: referatylacznosc@wzieu.pl


Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 776/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Publikacja

Ekonomiczne Problemy Usług nr 2/2018 (131)

Tom I - okładka / treść

Tom II - okładka / treść

PATRONATUrząd Komunikacji Elektronicznej
Prezes Marcin Cichy

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168
pokój 403

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159
pokój 405