Przejście do strony głównej WZiEU
Informacje ogólne INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorami konferencji są dwie katedry Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego:

 - Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji
 - Polityki Gospodarczej

Patronat nad konferencją objęli:
Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin
Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Waldemar Tarczyński - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego


Konferencja ma na celu ukazanie dotychczasowych tendencji i możliwości rozwoju rynku usług łączności związanych z procesami elektronizacji zachodzącymi w gospodarce oraz ich konsekwencji dla operatorów sfery łączności, działających w Polsce i na świecie. Konferencja będzie przebiegać w następujących grupach problemowych:
- Teoria Społeczeństwa Informacyjnego
- Sposoby Budowania Społeczeństwa Informacyjnego
- E-biznes
- Zarządzanie wiedzą
 

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Program Konferencji Program Konferencji
Ulotka Konferencja 2010 Ulotka Konferencyjna
Program konferencji
Terminy i Opłaty
Wymogi edytorskie Wymogi edytorskie
Szablon Szablon
Zakwaterowanie
Referaty
Kontakt
Galeria zdjęć